Bæredygtighed med omtanke

Vores land - Vores ansvar, men kæmper vi alene, taber vi kampen. Vores verden vores ansvar.

En del af den konservative generationskontrakt er at vi giver Danmark videre til vores efterkommere i en bedre tilstand end vi overtog det i. Derfor er det vigtigt at vi ikke udpiner eller forurener vores natur, og at vi tager vores del af ansvaret for den globale udvikling.

Klima fylder meget som tema, og desværre på en overfladisk måde, så kødspisning og flyveture helt overdøver de meget mere rationelle og virksomme måder at begrænse ressourceforbruget og dæmpe belastningen på kloden. Jeg er ingeniør, og jeg finder det dybt problematisk at diskussionen foregår på et uvidenskabeligt, ja nærmest religiøst grundlag, som kun anviser pseudo-løsninger og unødig tvang som redskaber.

Der findes globale problemer, og menneskets brug af fossile brændstoffer er en del af det, men at hengive sig til CO2-selvpineri i Vesten, og derved skade vores muligheder for at bruge pengene hvor de batter mere, er ikke løsningen. Der findes allerede teknologi til at afhjælpe størstedelen af menneskeskabt overbelastning af naturen, og det vi mangler, skal vi nok få opfundet indenfor få årtier. Opgaven består i at få det udbredt til de dele af verden som endnu ikke har det, og få det gjort så hurtigt, at skaderne begrænses mest muligt.

Det er en politisk opgave, og det er konservativ politik at sikre bevarelse af klodens natur gennem en effektiv og global bekæmpelse af forurening og ved udbredelse af energi- og ressourcebesparende teknologier.

Til daglig designer jeg, varmegenvindingssystemer til skibe, det er en enkel teknologi, som på kommercielle vilkår sparer naturen for adskillige tusind tons CO2hvert år, alene for de anlæg jeg har stået for. Det kan sagtens lade sig gøre at være grøn og samtidig tjene penge, det kræver bare at man ved man gør.