Lov og orden

Med lov skal man land bygge – det tror jeg de fleste er enige i. Men respekten for loven er ikke lige stor hos alle, og det sætter orden og tillid i vores samfund under pres. Alle handlinger har konsekvenser, og de kriminelle af slagsen skal ikke gå ustraffet hen.

Alt for mange danskere oplever at deres hjem bliver krænket af indbrudstyve og at deres tryghed rystes. Det kræver en styrket indsats fra politiet at forhindre at tyvebander der på togt hærger hele kvarterer, og der er behov for en øget patruljering og betjente med en stærkere lokal forankring, for at få pågrebet de kriminelle.

Borgerne har krav på retfærdighed, og derfor skal vi fortsætte med at justere straframmerne så domme der afsiges opfylder forventningerne til lov og ret. Straffen for vold er steget i takt med de lovstramninger der er vedtaget, ligesom straffen for bandekriminalitet er sat op, så de seneste domme for skyderier har givet op til 20 års fængsel. Det sender et klart signal om at vi ikke vil tolerere personfarlig kriminalitet. Det kan godt være at forbryderne ikke føler sig resocialiseret efter lang tid bag tremmer, men i den tid har deres ofre kunne færdes i fred, og konservative er altid på ofrenes side.

Kriminalitet har været global længe også før globaliseringen, og med den øgede digitalisering og komplekse selskabsstrukturer er udfordringen for politiet ikke blevet mindre. Derfor skal en del af den fremtidige oprustning foregå her, så vi kan få lige så stor succes som vi har haft i efterforskning af børneporno. Ingen kriminel skal kunne føle sig sikker på at slippe godt fra sin forbrydelse, uanset om de har slips eller elefanthue på.