En fast og retfærdig udlændingepolitik

Jeg vil som udgangspunkt altid byde en fremmede der banker vores dør velkommen. Er han venlig og gir en hånd med i haven, inviter jeg ham gerne til at blive. Giver han sig derimod til at kritisere indretningen, opfører sig uhøvisk og kommer med urimelige forlangender, er gæstfriheden dog hurtigt forbi. Mit hjem – Mine regler.

Danmark er et åbent samfund for dem som gerne vil og kan bidrage, og det skal det også være i fremtiden. Migrantbølgen har dog vist at verden kan forandres hurtigt, hvis vi ikke har de rigtige modsvar. Et af dem er et stop for spontant asyl, som misbruges af migranter til at søge asyl i Danmark og få del i den velstand vi har skabt.

Vi skal beskytte verdens flygtninge i de områder de kommer fra, men vi kan ikke tage imod en ukontrolleret migration, som truer vores samfunds sammenhængskraft. Alle i Danmark må respektere loven og vores skikke, og begår man som udlænding alvorlig kriminalitet, skal konsekvensen være udvisning. I det omfang vores konventionsmæssige forpligtelser er en hindring for dette, må vores lovgivning og internationale forpligtelser ændres.

Derfor har jeg det også fint med at de flygtninge på midlertidig opholdstilladelse som nu er ophørt sendes hjem, der er nu igen fred i deres eget land, og man må forvente at de glæder sig til at komme hjem og deltage i genopbyggelsen af den infrastruktur som en grusom krig næsten har udslettet, i håb om skabe en bedre fremtid, for dem selv, deres børn og de kommende generationer

Er faktisk lidt stolt af at vi som land, har taget andre mennesker ind i en kritisk periode i deres liv, har givet dem husly og mad samt sikret dem nogle ikke helt ringe livsvilkår, jeg er faktisk også lidt benovet over at vores samfund er så rigt, at nu hvor de skal hjem til deres eget land igen, sikrer vi som samfund at de får en betragtelig sum penge med hjem så de kan starte på en frisk, og forhåbentlig kan tænke tilbage på deres tid i Danmark og på danskerne som et godt minde.