Uddannelse og dannelse

Vi skal have verdens bedste uddannelsessystem, og det koster, men prisen for vores fremtid kan næsten ikke være for høj. Pengene og viljen er i systemet, men der skal fokus på hvad der virker og hvad der ikke gør, samt der skal fokus på at vi uddanner til at dække vores behov, og ikke til arbejdsløshed.

Folkeskolen skal kunne rumme alle elever og sikre at de får det maksimale udbytte af deres evner, uanset baggrund. Den skal være en kilde til lærdom, befolket af dygtige og motiverede lærere og ledes af konsekvente og stærke skoleledere.

Men skolen er ikke hele livet, og derfor skal den heller ikke fylde hele dagen, der skal være plads til foreningsliv, sport og familieliv.

Det skal gøres mere attraktivt at tage en faglært uddannelse og lettere for virksomhederne at byde ind, så vi får flere lærlinge og langt flere som afslutter med et svendebrev.

Frafaldet viser at vi ikke har knækket koden til hvordan vi driver en velfungerende fagskole, der er god grund til at nytænke her og metoder fra andre uddannelser som virker bør implementeres, samt et øget fokus i folkeskolen på brug af hænderne vil være ønskværdigt.

Vi skal vogte over kvaliteten på både på de gymnasielle uddannelser og universiteterne, så vi kan klare os internationalt og sikre at vi uddanner de specialister vores samfund har behov for. Vi ligger allerede godt med universiteter i verdensklasse, men det er ikke tid til at hvile på laurbærrene, og vi må sikre at denne kilde til fremtidens velstand ikke løber tør. Det koster nu, men er en god investering.

Uddannelse er mere end viden, det er også en god del af rammen for vores dannelse som mennesker, vores sociale normer og vores kultur. For vel er det vigtigt at vi bliver dygtige til de fag vi har brug for, men uden en fælles ballast og samhørighed bliver det en tom materialistisk march på stedet.